Bekendtgørelse om kommunal og regional revision

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 14. marts 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Offentlig sektorRevision

I forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen henleder vi opmærksomheden på § 1, stk. 1, nr. 3, som fastsætter, at bekendtgørelsen gælder for § 60-selskaber, der ikke er ”små”, jf. revisorlovens § 1a, stk. 1, nr. 4 – dvs. for kommunale fællesskaber inden for størrelsesgrænserne af regnskabsklasse B. Det er vores opfattelse, at dette udgør en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for de ”mellemstore” kommunale fællesskaber, som langt overstiger de krav, der pålægges almindelige kapitalselskaber. Vi foreslår derfor, at bekendtgørelsen, ud over kommuner og regioner, kun skal gælde for § 60-selskaber, der opfylder betingelserne for at være ”store” virksomheder, jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 6.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

 Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Fagchef - rapportering, Statsautoriseret revisor

    4193 3148