L 190 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 8. marts 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med L 190 om ændring selskabsloven og årsregnskabsloven (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

RegnskabVirksomhedsret

FSR – danske revisorer er positivt stemt over for afskaffelsen af IVS, da analyser viser, at der har været meget misbrug af selskabsvarianten og meget lille reel gevinst for erhvervslivet.

 

Ifølge lovforslaget nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50 t.kr. til 40 t.kr.

 

I en tid, hvor der konstateres flere tilfælde af svindel over for kreditorer og statskassen, og hvor myndighederne ikke har mange ressourcer til at imødegå denne svindel, forekommer det risikabelt at sænke kapitalkravet igen.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her