Efteruddannelsesbekendtgørelsen

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 29. april 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.

Om revisorUddannelse

Vi vil gerne rose den nye bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse, der i langt højere grad gør det muligt for godkendte revisorer at udvikle fremtidens kompetencer inden for regelsættet af obligatorisk efteruddannelse.

Vi er meget tilfredse med, at bekendtgørelsen adresserer de problemstillinger omkring indhold, form, niveau og måling, som FSR - danske revisorer har påpeget som væsentlige for den enkelte godkendte revisor i forhold til at tilrettelægge sin efteruddannelse mere fleksibelt og målrettet sit uddannelsesbehov. Styrkelsen og moderniseringen af revisors efteruddannelsesmuligheder vil tillige gavne brugerne af revisorerne, dvs. virksomheder, regnskabsbrugere/kreditgivere, offentlig sektor/myndigheder og samfundet bredt.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her


Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør

    3369 1051
    M: 4193 3151