Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 3. maj 2019 afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

RevisionOffentlig sektor

Vi har afgivet en række bemærkninger til høringsudkastet, bl.a. til bekendtgørelsens § 6, stk. 2, 3 og 4.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Link til tidligere høringssvar vedr. bek. om krav til studieadministrative it-systemer, afgivet 09.11.18

 


Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148