Bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af varmeforsyningsanlæg

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 15. maj 2019 afgivet høringssvar til Energistyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør.

RegnskabRevision

Foreningen har en række bemærkninger til § 11 i bekendtgørelsen.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.