Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, undersøgelser samt Revisornævnet

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 1. juni 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, undersøgelser samt Revisornævnet.

Om revisorKvalitet

FSR – danske revisorer har den 24. maj 2017 fremsendt forslag til, hvordan gebyrstrukturen for finansiering af det offentlige tilsyn med revisorerne kan ændres, så gebyrstrukturen dels bliver mere rimelig i forhold til, hvem der belaster systemet, dels bliver lettere at administrere i forhold til gebyropkrævningen. Det er revisionsvirksomhederne / revisorerne, der finansierer driften af tilsyn, undersøgelse og Revisornævn. Det grundlæggende princip for denne opkrævning bør være at målrette opkrævningen der, hvor revisions-virksomhederne reelt belaster systemet.

Den ændring af opkrævningen, som foreningen har foreslået, medfører et højere gebyr pr. revisor tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed mod til gengæld at undgå dobbeltopkrævning eller mere. Der lægges dermed op til en mere meningsfyldt opkrævning.  

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her