Ændring af indsendelsesbekendtgørelsen

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 23. maj 2017 afgivet høringssvar i forbindelse med ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

Regnskab

Det fremgår af udkastet, at ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017, og at reglerne om reduceret clob-opmærkning og angivelse af revisors MNE-nummer har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere.

For selskaber med et kort regnskabsår kan ikrafttrædelsesreglerne indebære, at reglerne om reduceret clob-opmærkning og revisors MNE-nummer skal anvendes allerede 1. juli 2017. Det er ikke hensigtsmæssigt med så kort en ikrafttrædelse, hvor virksomhederne ikke har ordentlig tid til at ændre deres systemer og procedurer.

Vi foreslår i stedet, at reglerne skal gælde for ”regnskabsår, der slutter den 31.12.2017 eller senere”, eller ”regnskabsdokumenter, der indberettes efter den 1. januar 2018”.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060