Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning til konkurs

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 31. august 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning til konkurs.

Virksomhedsret

FSR – danske revisorer bakker op om Konkursrådets udtalelse og de konkrete forslag til ændring af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde og konkursloven. Det er positivt, at processen med at tvangsopløse selskaber opstrammes, så der blandt andet bliver bedre mulighed for at få selskabernes eventuelle skjulte værdier og eventuelle ulovligheder frem i lyset. Den store stigning i antallet af tvangsopløsninger de senere år accentuerer behovet for at ændre reglerne på området. Det gælder især for IVS’erne, der udgør en stadig stigende andel af de selskaber, der hvert år tvangsopløses på det offentliges regning.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her