Lovovervågning af reglerne om konkurskarantæne

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 14. september 2018 afgivet kommentarer til Justitsministeriet i forbindelse med evaluering af reglerne om konkurskarantæne.

Virksomhedsret

Det er vores opfattelse, at området trænger til en evaluering og en opstramning, da vi oplever en stigning i antallet af tvangsopløsninger og konkurser, særligt i virksomheder med begrænset hæftelse og minimal kapital.

Dette underbygges af Erhvervsministeriets udtalelse om, at machine learning har vist et større omfang af snyd og svindel i virksomhederne end tidligere forudsat.

Reglerne om konkurskarantæne er med til at forhindre, at uegnede personer og bevidste snydere kan varetage ledelsesposter i virksomheder med begrænset ansvar.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.