Udkast til forslag til lov om ændring af fondsloven

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 20. august 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af fondsloven (udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.).

Virksomhedsret

Vi har sympati for de foreslåede ændringer af fondsloven, hvorefter fondens modtagne gaver og arv som udgangspunkt skal uddeles i stedet for at henlægges til bundne aktiver.

Vi mener dog, at der er en række uhensigtsmæssigheder forbundet med den foreslåede ”uddelingspligt”. Vi foreslår derfor, at fondens bestyrelse får valgfrihed til selv at bestemme, om der skal ske uddeling eller henlæggelse, medmindre arvelader eller gavegiver klart har tilkendegivet noget bestemt.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her