Forslag til lov om firmapensionskasser

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 15. august 2018 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med forslag til lov om firmapensionskasser.

RegnskabSkat
FSR - danske revisorer har i sit høringssvar en række bemærkninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser, ophævelse af kravet om ansvarshavende aktuar og udbetaling af midler til det pensionstegnende firma.

Høringssvaret kan læses her