Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 25. september 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet).

Om revisorVirksomhedsret

FSR – danske revisorer har ikke specifikke bemærkninger til de i udkastet indeholdte bestemmelser, men bidrager fortsat gerne i samarbejdet med Finanstilsynet og andre myndigheder om øget indsats over for finansiel kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Vi ser bl.a. muligheder for, at eksterne revisorer kan få en rolle i forbindelse med målrettede hvidvask-undersøgelser.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.