Lov om ændring af lov om indsamling m.v.

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 30. september 2019 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v.

Virksomhedsret

Generelt støtter FSR - danske revisorer de foreslåede bestemmelser og hensigten om at imødekomme FTAF’s kritik i den seneste rapport fra 2017 om Danmark og her specifikt kritikken vedrørende anbefaling 8 om terrorfinansiering via såkaldte NPO, Non Profit Organizations.

Efter vores vurdering vil ændringerne dog kun styrke terrorforebyggelsen for indsamlinger, der rent faktisk søges tilladelse til.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag