Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 30. september 2019 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse).

Virksomhedsret

FSR - danske revisorer støtter generelt de foreslåede ændringer.

Vi er dog bekymrede for, om Hvidvasksekretariatets adgang til at kræve oplysninger af de underretningspligtige efter forslagets § 29, stk. 4, kan komme til at virke for vidtgående i praksis. Vi anerkender behovet for smidighed og hurtighed samt værnene i forvaltningslovens § 32 om saglighed og proportionalitet og retshåndhævelsesloven om behandlingsregler og behandlingsprincipper. Værnene burde dog som minimum fremgå af selve lovteksten.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag