Anbefalinger for god selskabsledelse

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 24. august 2017 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse.

Virksomhedsret

Det fremgår af forordet, at der er et ønske om at forenkle anbefalingerne, hvilket afstedkommer, at komiteen har udeladt anbefalinger, som fremgår af lovgivningen eller i vidt omfang er indarbejdet i selskabspraksis. Det ville i den forbindelse være hensigtsmæssigt, hvis der i høringsudkastet var anført konkrete begrundelser i forbindelse med slettede tekstafsnit. Det ville være nyttigt i forbindelse med høringsparternes gennemgang af ændringerne.

Vi har en række detailbemærkninger til udkastet.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.