Forslag til databeskyttelsesloven

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 22. august 2017 afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til databeskyttelsesloven.

Om revisor

FSR – danske revisorer har haft lejlighed til at gennemgå lovudkastet til den nye databeskyttelseslov. Sammenholdt med den nye persondataforordning er der tale om et meget omfattende regelsæt, som stiller store krav til de enkelte virksomheder i forhold til efterlevelse og den fornødne dokumentation herfor.

Mange af reglerne er allerede at finde i persondataloven, og i den forstand er der ikke tale om nye regler, men realiteten er den, at langt de fleste virksomheder ikke har haft megen fokus på de gældende regler og reelt står for at skulle implementere det nye regelsæt helt fra bunden. 

FSR – danske revisorer har i den forbindelse set på, hvordan revisorbranchen kan understøtte virksomhedernes arbejde med at sikre og demonstrere compliance – accountability og good governance - og hvordan dette dokumenteres på en transparent måde i forhold til kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Dette gennemgås i det følgende. Foreningen vil gerne benytte denne lejlighed til at orientere herom.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her