Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 15. august 2017 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Virksomhedsret

Vi synes, det er rigtig positivt, at den foreslåede ændring løser op for de snævre investeringsregler i anbringelsesbekendtgørelsen.

Vi ser gerne, at fondenes muligheder for at investere bliver endnu bedre, og opfordrer til yderligere ændringer i lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde.

En række forhold har ændret sig, siden de gældende regler blev formuleret, og uheldigvis begrænser reglerne fondenes muligheder for at få den bedste balance mellem risiko og afkast.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.