Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 24. oktober 2018 afgivet høringssvar til Forsyningstilsynet i forbindelse med udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

RevisionRegnskabOffentlig sektor
I vores høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft har vi en række kommentarer til indberetning og frister, overhead/indirekte omkostninger (IPO), omkostningsfordeling og tilslutningsbidrag.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.

Nyheder om revision, regnskab og offentlig sektor