Ændringer af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 1. november 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.

RevisionOm revisor

FSR – danske revisorer har en række kommentarer til §§ 35, 39 og 47 samt bilag 2 og 3. 

Bl.a. henleder vi opmærksomheden på, at der i bilag 3 er tale om en udvidelse af revisionen, som vil medføre yderligere tidsforbrug for revisor sammenholdt med den nuværende ordning.

Høringssvaret kan læses her.