Fornyet høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 29. oktober 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Virksomhedsret

Vi har koncentreret os om den del, der vedrører lov om fonde og visse foreninger. Det er positivt, at en fonds bestyrelse efter det foreslåede kan beslutte, om modtagen gave og arv skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue. Vi har blot to forslag, som Justitsministeriet kan overveje.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.