Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 9. november 2018 afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

RevisionOffentlig sektor

En række af vores kommentarer er en gentagelse af tidligere kommentarer i den dialog, vi har haft. Vi vil meget gerne deltage i et møde, hvor vi kan uddybe og tage en dialog om, hvorvidt der er enighed om punkterne, eller om de forhold, der taler imod og derfor eventuelt fastholdes som tidligere.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Vi henviser i øvrigt til vores tidligere høringssvar fra:

- marts 2016 
- maj 2017 og
- april 2018