Udkast til bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 18. november 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere.

Virksomhedsret
FSR - danske revisorer har en enkelt overvejelse vedrørende den nye bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere.

Høringssvaret kan læses her.