Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 27. november 2018 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

Revision
FSR - danske revisorer peger i høringssvaret på, at der er behov for en konsekvensrettelse samt en bekræftelse af, at der skal afgives en revisorerklæring om registrerede aktiver pr. 31.12.2018.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126