Udvidelse af revisorloven, nyt hvidvaskgebyr og ny bekendtgørelse om kvalitetskontrollen

HøringssvarLæs de vigtigste budskaber i de høringssvar, som FSR – danske revisorer her først på året har sendt vedrørende udkast til nye regler på revisorområdet.

Om revisorKvalitetRevision
Læs nyheden om de tre høringssvar her.