Forslag til lov om håndhævelse af Platform-to-Business forordningen og ændring af ÅRL (krav om dataetik)

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 13. januar 2020 afgivet høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/Erhvervsministeriet i forbindelse med forslag til lov om håndhævelse af Platform-to-Business forordningen og ændring af årsregnskabsloven (krav om dataetik).

Regnskab

Ansvarlig brug af data vil i en digitaliseret verden være en betydende konkurrencefaktor. Et af de elementer, som kan løfte niveauet for dataetik og ansvarlig brug af data, vil være et krav om, at virksomhederne redegør for deres tilgang til ansvarlig brug af data og dataetik. En offentligt tilgængelig redegørelse, der placeres i årsrapporten, vil skabe gennemsigtighed for virksomhedernes samarbejdspartnere og kunder, og samtidig danne grundlag for, at virksomheder kan lære af hinanden.

Årsrapporten skal netop udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. FSR – danske revisorer har en ambition om, at årsrapporten bliver endnu mere relevant og værdiskabende, og støtter derfor, at informationen i årsrapporten udvides med et krav om en dataetisk redegørelse.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.

Kontakt

 • Thomas Krath Jørgensen

  Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

  4193 3148
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169