EU-Kommissionens «Coordinated Plan for Artificial Intelligence»

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 20. december 2018 afgivet høringssvar til Erhvervsministeriet i forbindelse med EU-Kommissionens «Coordinated Plan for Artificial Intelligence».

Digitalisering

Foreningen har fremsendt en række punkter som bidrag til regeringens grund- og nærhedsnotat i forbindelse med EU-Kommissionens høring. 


FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.