Forslag til lov om deling af data

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 11. december 2017 afgivet høringssvar i forbindelse med forslag til lov om deling af data.

VirksomhedsretSkatRevision
FSR – danske revisorer er stærke tilhængere af en effektiv kontrolindsats over for virksomheder, især der hvor der er indikationer på snyd. De data, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed for offentligheden, har stor værdi for erhvervslivet, og det er afgørende, at disse data er pålidelige, hvilket indbefatter en kontrolindsats for at undgå misbrug af de forskellige selskabstyper.  

 

Skal den foreslåede indsats imidlertid have virkning i praksis, er det afgørende, at der bliver afsat de fornødne manuelle ressourcer til opfølgning. Hvorvidt det er sikret med midlerne fra den nyligt indgåede aftale om styrket kontrol og vejledning er usikkert.

 

Overordnede forslag til overvejelse

Erhvervsstyrelsen anmodes om at redegøre nærmere i bemærkningerne til lovforslaget for, hvordan kontrollen opretholdes, frem til det foreslåede machine learning-system er velfungerende, og endvidere at indsamlede data kan indgå i den nuværende kontrol fra ikrafttræden af lovforslaget.

 

Udkastet til lovforslaget dækker indhentelse af oplysninger til Erhvervsstyrelsen, men kunne med fordel udvides til, at SKAT og Justitsministeriet fik adgang til at indhente oplysninger og samkøre registre tillige. I forslaget bør medtages oplysninger om sager oversendt fra SKAT til SØIK og anklagemyndigheden.

 

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Brian Adrian Wessel

  Direktør - Fagligt Center

  4193 3144