Ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 8. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk.

Virksomhedsret

Bekendtgørelsens § 2 ændres, så der i Det Centrale Virksomhedsregister sker markering af eventuel adressebeskyttelse for en person uden CPR-nummer, der ved registreringen har tilkendegivet, at vedkommende ønsker adressebeskyttelse.

I lyset af det store fokus, der er på at forhindre hvidvask og anden virksomhedskriminalitet, er det påfaldende, at personer med tilknytning til virksomheder uden videre kan opnå adressebeskyttelse. Det gælder, uanset om personen har et CPR-nummer eller ej.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her