EU-Kommissionens høring om AI-højniveauekspert-gruppens anbefalinger om dataetik

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 8. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsministeriet i forbindelse med EU-Kommissionens høring om AI-højniveauekspertgruppens anbefalinger om dataetik.

Digitalisering

Vi har afgivet en række kommentarer til det fremsendte materiale.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her