Supplerende høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 21. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en supplerende høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

Virksomhedsret

Udkastet vedrører de ændrede straffebestemmelser i lovforslaget. Det er naturligvis hensigtsmæssigt, at selskabslovens straffebestemmelser konsekvensrettes som følge af de foreslåede væsentlige ændringer og nye bestemmelser i selskabsloven.

Vi har kommentarer til § 49 a, stk. 1, og til § 139 c, stk. 1.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.