Udkast til lovforslag om mere robuste andelsboligforeninger

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 5. januar 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til lovforslag om mere robuste andelsboligforeninger.

Virksomhedsret

FSR – danske revisorer bakker op om lovinitiativet, der vil medvirke til at fremme gennemsigtigheden og stabiliteten på andelsboligmarkedet. Vi kommenterer på følgende hovedpunkter i lovforslaget:

  • Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger
  • Finansiering af en andelsboligforening 
  • Forældelsesfrist ved rådgivning om lån og kreditter
  • Andelshavernes overgang til lejere
  • Valuarvurderinger
  • Driften af en andelsboligforening

Læs hele høringssvaret her.