Selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 17. januar 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.

Virksomhedsret

Udkastet indeholder hensigtsmæssige ændringer til selskabsloven mv. Vi mener dog ikke, at den foreslåede nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber bør gennemføres.

Med hensyn til registrering af reelle ejere bakker vi op om forslaget om, at selskaber skal registrere de reelle ejere allerede ved stiftelsen (registreringen) af selskaber. Vi har også forståelse for forslaget om at indføre mulighed for at tvangsopløse selskaber, der ikke har registreret reelle ejere.

Læs hele FSR - danske revisorers høringssvar her