Forslag til Lov om Vækstfonden

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 9. januar 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med forslag til lov om Vækstfonden.

VirksomhedsretSMV

FSR – danske revisorer ser overordnet positivt på lovforslaget, der omdanner fonden til en SOV og samler reglerne for Vækstfonden i en lov, hvilket forenkler det juridiske grundlag for fondens arbejde.

I forhold til Vækstfondens fortsatte mulighed for at understøtte små og mellemstore virksomheder skabes der nogle usikkerheder, da lovforslaget ikke tager stilling til, hvad der skal ske, når Vækstfondens låneadgang for Vækstlån, Ansvarlige Lån og Vækstgarantier udløber i 2020, og hvad der skal ske med tabsrammen til Vækstkautioner, som er programsat til og med 2020.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169