Høring over regeringens eftersyn af kontrolbestemmelser

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 15. januar 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med regeringens eftersyn af kontrolbestemmelser.

VirksomhedsretOm revisor
Ifølge § 39 i bekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016 af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) har Erhvervsstyrelen til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til en revisionsvirksomhed for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for en undersøgelse efter lovens § 37.

Henset til, at bestemmelsen, som er meget vidtgående, formentlig aldrig har været benyttet, er det FSR – danske revisorers opfattelse, at bestemmelsen må anses som overflødig og derfor bør ophæves i den form, den har p.t.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

  • Liselotte Eftekhar Bang

    Chefkonsulent - cand.jur.

    3369 1045
    4193 3145