Udvalget for revision af offentlig virksomhed

Faglig nyhedUdvalget har til formål at søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bevare og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for dette område.

Offentlig sektor

Du kan her læse mere om Offentligt Udvalg.