Åbningsbalance for tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner

Faglig nyhedBekendtgørelse om åbningsbalance for gymnasier m.v. som ved kommunalreformen overgik til selveje. Se bekendtgørelsen samt en model for åbningsbalancen

Offentlig sektor

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2007 om åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som overgik til selveje i tilknytning til kommunalreformen.

Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsåret 2007 og omhandler dels udarbejdelse af åbningsbalance og dels pligt til revision af åbningsbalancen ved den af institutionen udpegede institutrevisor.

Som bilag til bekendtgørelsen er anført en struktur/model for åbningsbalancen.