Alle danske varmeforsyningsvirksomheder skal senest den 15. september 2011 afgive revisorerklæring på deres prisregnskab for 2010

Faglig nyhedFSR-danske revisorers forsyningsarbejdsgruppe har udarbejdet et notat, som supplerer Bilag 4 til anmeldelsesbekendtgørelsen. Notatet beskriver arbejdsgruppens vejledende anbefalinger om revisors opgaver og pligter.

Offentlig sektor
FSR-danske revisorers forsyningsarbejdsgruppe har udarbejdet et notat, som supplerer Bilag 4 til anmeldelsesbekendtgørelsen. Notatet beskriver arbejdsgruppens vejledende anbefalinger om revisors opgaver og pligter.

> Læs notatet her - Revisors erklæring på anmeldelse af priser mv. efter lov om varmeforsyning (pdf)