Informationsmøde i Miljøstyrelsen

Faglig nyhedMiljøstyrelsen afholder informationsmøde d. 9. december 2010 om ændringer i affaldsbekendtgørelsen. En ny affaldsbekendtgørelse er sendt i høring.

Offentlig sektor

Miljøstyrelsen har udsendt en ny høring om bestemmelserne om adgangen til genbrugspladser for virksomheder samt nye gebyrbestemmelser - affaldsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen afholder et informationsmøde om den nye affaldsbekendtgørelse d. 9. december 2010 kl. 14 – 15.30, hvor alle interesserede er velkomne.

Baggrund for fornyet høring

Den netop afsluttede høring viser, at alle centrale høringsparter er enige om, at der er behov for en ny model for virksomhedernes adgang til og betaling for genbrugspladsen.
Der peges på, at betalingsreglerne er uretfærdige, ordningen er vanskelig administrerbar, og at den fører til uensartet praksis fra kommune til kommune.
Der er dog nogen uenighed om tempoet for gennemførelse af en ny model, og der er mange forskellige bud på, hvilken model, der ønskes i stedet.

Hvad angår muligheden for at rette op på den eksisterende model, er stort set alle parter enige om, at de foreslåede initiativer ikke er tilstrækkelige eller i øvrigt særligt

Se hele høringssagen her.