Byretsdom: bøde på 838.000 kr. for overtrædelse af kontantforbuddet

Faglig nyhedSØIK har den 18. februar offentliggjort en nyhed om en dom ved Byretten i Aarhus, hvor den anklagede ikendtes en ”historisk høj” bøde på 838.000 kr. for overtrædelser af kontantforbuddet ved en lang række bilhandler.

Virksomhedsret

SØIK offentliggjorde en nyhed om en byretsdom fra Aarhus, hvor en 47-årig mand blev ikendt en bøde på 838.000 kr. for overtrædelse af kontantforbuddet i perioden 2013-2015.

I sagen var der blevet solgt og eksporteret over 900 biler til udenlandske købere. Nogle af bilerne havde en værdi på over 50.000 kroner. Andre biler havde isoleret set en værdi under 50.000 kroner, men blev solgt i ”bunker” til den samme køber. Et sådant bunkesalg med kontantbetaling på 50.000 kr. eller derover var også en overtrædelse, da der var tale om én samlet transaktion.

Anklager Andreas Juul Bjørn fra SØIK, der førte sagen ved retten i Aarhus, udtaler således:

»Det betyder med andre ord, at selvom en køber eksempelvis har købt tre biler af den erhvervsdrivende, der hver især har en værdi på under 50.000 kr., men hvor bilernes samlede værdi overstiger 50.000 kroner, så må sælgeren ikke modtage pengene kontant, hvis handlerne er foretaget på en gang. Ellers ville det være nemt at omgå kontantforbuddet,« siger Andreas Juul Bjørn.

Det fremgår af nyheden, at der ikke forelå konkret mistanke om hvidvask i sagen; men kontantforbuddet er som bekendt objektivt. Hertil fremgår det, at bøden var blevet udmålt efter sædvanlig praksis, det vil sige til 25 % af det uretmæssigt samlede modtagne beløb over 50.000 kr.

Læs nyheden her