En tung del af hvidvaskloven: Politisk Eksponerede Personer

Faglig nyhedReguleringen om PEP’er i hvidvaskloven er forbundet med stor usikkerhed i relation til, hvornår nok er nok. Usikkerheden herom skyldes især, at alle kundeforhold skal screenes for tætte relationer til PEP’er. Og hertil, at denne screening skal foretages globalt og ikke blot i forhold til danske PEP’er.

Om revisor

Vi bragte tidligere en nyhed om de omfattende og komplekse regler, der kræver særlig opmærksomhed på PEP’er og deres nærtstående samt nære forretningsforbindelser, jf. faglig nyhed af 31. januar 2018.

Finanstilsynet har offentliggjort en liste over danske PEP’er, som antages at blive ajourført løbende. Reglerne i hvidvaskningslovens § 18, stk. 1, kræver imidlertid, at det ved alle kundeforhold skal afgøres, ”om kunden, kundens reelle ejer, den begunstigede i henhold til en livsforsikringspolice eller den begunstigedes reelle ejer er en politisk eksponeret person, jf. § 2, nr. 8, eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person”.

Ved enhver kunde skal det således sandsynliggøres, om kunden selv eller en reel ejer er en politisk eksponeret person. Dette kan for danske forhold afklares ved at screene Finanstilsynets liste over danske PEP’er. Der kunne imidlertid også være tale om en udenlandsk kunde eller reel ejer, hvilket rejser spørgsmålet om, hvor og hvordan der så skal screenes.

Og det bliver værre: Der skal også screenes for, om kunden, en reel ejer, eller en særligt begunstiget er nærtstående eller er en nær samarbejdspartner til en PEP. Her er den nødvendige screening endnu sværere at afgøre.

Det må antages, at det i de allerfleste tilfælde vil være tilstrækkeligt at forespørge herom og søge på internettet – og hertil selvfølgelig bruge den viden, revisor har om klientens forhold i øvrigt fra sine kundekendskabs- og risikovurderingsprocedurer.

Det fremgår dog klart, at myndighederne – Finanstilsyn og Erhvervsstyrelse – har en stor opgave i at klargøre, hvornår nok er nok i relation til PEP’er og PEP-relationer. Og gerne i et samarbejde med de anmeldelsespligtige, såsom revisorer, om udarbejdelse af den kommende hvidvaskvejledning.


Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Liselotte Eftekhar Bang

  Chefkonsulent - cand.jur.

  3369 1045
  4193 3145