Første tiltaler for særlig grov medvirken til hvidvask

Faglig nyhedI juli 2018 blev der indsat en særlig bestemmelse i straffeloven om medvirken til hvidvask, hvor en sådan medvirken af særlig grov beskaffenhed kan straffes med fængsel i op til 8 år. Denne bestemmelse er nu lagt til grund af anklagemyndigheden for første gang i tre tiltaler. SØIK uddeler roser til en række bankers gode forebyggende arbejde.

Virksomhedsret

Anklagemyndigheden offentliggjorde en nyhed under overskriften ”Varetægtsfængslet efter skærpet kurs mod hvidvask” den 20. marts 2019, om en sigtelse og varetægtsfængsling af hovedpersonen i sagen, jf. vores nyhed herom.

 

Den 22. oktober offentliggjorde anklagemyndigheden, at der var rejst tiltale mod tre personer og nu ikke blot for 105 mio. som ved sigtelsen, men indtil videre for 166 mio.kr. Ud over hovedkvinden er også en bogholder og hovedkvindens søn (for et mindre beløb som direktør i et af selskaberne) tiltalt, jf. denne nyhed fra anklagemyndigheden.

 

 Den anvendte bestemmelse i straffelovens § 290a har følgende ordlyd:

 

”For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået”.

 

Den almindelige hæleribestemmelse i § 290, der tidligere også er blevet anvendt ved pengehæleri med tilknytning til hvidvask, hjemler kun fængselsstraf i op til seks år.

Af nyhedens sparsomme oplysninger fremgår det, at de 166 mio.kr., der angiveligt stammer fra kriminel aktivitet, i en årrække blev kanaliseret gennem en række selskaber i København og videre til en række personer og selskaber i udlandet. Et godt gæt er, at der kunne være tale om ”betalinger” af fiktive fakturaer fra udlandet. Der er ikke oplysninger om, hvilken før-forbrydelse midlerne angiveligt skulle stamme fra.

Chefanklager hos SØIK, Per Fiig, karakteriserer sagen som ”et glimrende eksempel på, at politi og anklagemyndighed bygger videre på det gode forebyggende arbejde, som en række banker har foretaget”.

Anklageskriftet nedlægger påstand om udvisning af den 46-årige litauiske kvinde og hendes søn.