Har du oprettet din bruger på hvidvask.dk?

Faglig nyhedUnderretningspligtige personer (som revisorer) kan via hvidvask.dk foretage underretning ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Om revisor

Landets revisorer er underretningspligtige i medfør af hvidvaskloven. Via hvidvask.dk kan de underretningspligtige foretage underretning til Hvidvasksekretariatet (SØIK) om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, der ikke kan afkræftes.

FSR – danske revisorer opfordrer revisorerne til at oprette brugerprofiler på hvidvask.dk allerede i dag og ikke først, når mistanken er konstateret. Ved at oprette brugerprofilen allerede nu kan du foretage en omgående underretning den dag, det bliver relevant for dig.

Din brugerprofil skal knyttes til et organisations ID, og herefter skal brugerprofilen godkendes af Hvidvasksekretariatet. Man må forvente en vis ekspeditionstid for godkendelsen, og før brugerprofilen kan anvendes, men selve oprettelsen, hvor du indtaster dine personlige informationer, tager under 5 minutter.

For at foretage underretning om hvidvask skal din arbejdsgiver/virksomhed først registreres som organisation. Her skal du indtaste følgende basale informationer:

  • Firmanavn, adresse, tlf., mail, CVR-nr., virksomhedsform, kontaktperson
       

 

 

Hvis din arbejdsgiver/virksomhed allerede er oprettet hos SØIK, skal din brugerprofil knyttes til organisations ID’et – en oplysning, du får fra din arbejdsgiver eller ved henvendelse til SØIK.

For at oprette din personlige brugerprofil på hvidvask.dk skal du indtaste følgende informationer:

  • Navn, adresse, tlf., mail, CPR-nr., pas-nr., MNE-nr.
Mere skal der ikke til – det er lige til!

FSR’s website om hvidvask – klik her.  

Vær særlig opmærksom på forskellen mellem anmeldelse efter revisorlovens § 22 og underretning efter hvidvasklovens § 26 – klik her.   

FSR’s vejledning om hvidvask – klik her.   

Finanstilsynets vejledning om hvidvask – klik her.   

Erhvervsstyrelsens hjemmeside med love, regler og pligter vedrørende hvidvask – klik her.