Hvidvask – Kan myndighederne altid håndtere anmeldelser fortroligt nok?

Faglig nyhedAnmeldelser til SØIK om mistanke, der ikke kan afkræftes, om hvidvask skal revisor håndtere helt fortroligt, og herunder uden at underrette den mistænkte herom. Ofte er det nok ikke Guds bedste børn, der giver anledning til mistanke. Derfor kan et brud på fortroligheden fra f.eks. SKATs side udløse trusler mod revisor. Dette var tilfældet i nedenstående case, som et medlem har forelagt for os.

Om revisor

Det er ikke altid omkostningsfrit at foretage anmeldelser til SØIK. Et medlem har fortalt os en historie fra det virkelige liv, der anskueliggør det.

For ca. 2 år siden blev den pågældende revisor kontaktet pr. mail af en gruppe personer, der ønskede at stifte nogle selskaber ved indskud af aktiver, herunder bl.a. brugte biler. Efter stiftelserne skulle selskaberne splittes op, og dele af ejerskabet skulle overføres vederlagsfrit til personer i gruppen.

Hele transaktionen og argumenterne bag forekom revisor temmelig atypiske. Derfor blev der foretaget indledende opgørelser, der viste, at der med de indskudte aktiver ikke var en tilstrækkelig formue til etablering af selskaber. Det kunne gruppen imidlertid løse ved at ”finde” flere aktiver!

Hertil observerede revisor, at gruppens ”talsmand” sammen med de samme personer havde oprettet en forening, der angiveligt skulle indsamle midler til socialt udsatte.


Identifikationstjek pegede på en gruppe, der var kendt for utraditionelle forretningsmetoder. Flere af gruppens medlemmer var knyttet til tvangsopløste selskaber med lignende aktiviteter. Derfor afvistes klientforholdet, og der blev samtidig helt efter bogen indberettet en mistanke om hvidvask til SØIK – og naturligvis uden at underrette den afviste klient herom.

Uden at kunne kvalificere forholdet kunne det tænkes, at bilerne var stjålet, at de var anskaffet for midler, der stammede fra kriminalitet, eller at de var anskaffet med samtidig overtrædelse af lovgivningen om bilmoms og registreringsafgifter.

For ca. 3 måneder siden blev revisor kontaktet pr. mail af gruppens talsmand, der fremkom med voldsomme trusler baseret på, at talsmanden fra SKAT havde modtaget forespørgsel om sine indkomster fra den etablerede forening, private aktiver mv.

SKAT henviste til revisors indberetning til SØIK, som tilmed var bilagt SKATs henvendelse til talsmanden i kopi.

Det burde ikke være muligt, at SØIK udleverer indberetninger til andre myndigheder uden at orientere revisor. Og det burde slet ikke være muligt, at en anden myndighed (eller SØIK for den sags skyld) udleverer revisors indberetninger direkte til de personer mv., som indberetningen vedrører.