Hvidvask og finansiering af terrorisme – brug reglerne!

Faglig nyhedRevisorer er en faggruppe, som rutinemæssigt får påskrevet i Hvidvasksekretariatets årsberetninger, at kendskabet til reglerne kunne forbedres: Således i 2015, hvor det nærmest rutinemæssigt oplyses, at der er fokus på ”at højne opmærksomheden på forpligtelserne efter hvidvaskloven i de brancher, der fortsat ikke er så stærkt repræsenterede i opgørelsen over afgivne underretninger til Hvidvasksekretariatet. Blandt disse brancher kan nævnes advokater, revisorer og ejendomsmæglere”.

Om revisor

I sammenhæng med Hvidvasksekretariatets fokus bringer vi i den kommende tid en nyhedsserie om emnet.

Vi indleder baggrundsblokken blødt med at redegøre for begreberne i to nyheder om henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering. Derpå bringes en nyhed om de såkaldte politisk eksponerede personer, som antages at være særligt udsatte, og som der kan bruges megen tid på; men hvor går grænsen for, hvad der er en acceptabel undersøgelsesdybde og -bredde?

Baggrundsblokken afsluttes med en nyhed om reelle ejere og mere specifikt om forholdet mellem revisors pligter efter hvidvaskloven og selskabers pligter til at registrere reelle ejere i virk.dk.

Baggrundsblokken efterfølges af en blok af nyheder om eksempler på typetilfælde, hvor revisors mistanke kunne blive vakt og udløse underretningspligt, hvis mistanken ikke kan afkræftes:

  • Kontantforbuddet

  • Omkostninger

  • Gennemstrømningsselskaber

  • Indsamlinger og foreninger.

Endelig afsluttes der med en større nyhed om det centrale: Opfyldelse af formålet med reguleringen, det vil sige undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes. Og en mindre nyhed om tavshedspligten og undtagelserne hertil.