OBS! Hvidvask og mistænkelige transaktioner – mangelfuld bogføring og salgstransaktioner

Faglig nyhedNår revisor støder på mangelfuld bogføring i relation til salgstransaktioner, er den første reaktion, at dette er røgslør over udeholdt salg og dermed skattesnyd. En mangelfuld dokumentation kan dog også skyldes fiktive salgstransaktioner. Får revisor en mistanke herom, og er der modtaget indbetalinger, kunne der være tale om hvidvask.

Om revisorRevision

Efter oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om en regnskabskontrol havde en virksomhed en mangelfuld bogføring, hvor der manglede dokumentation af indtægter.

Ofte i sådanne tilfælde er det nærliggende at antage, at indtægter ønskes udeholdt af regnskabet og unddraget fra beskatning.

Et alternativ er dog, at de reelle indtægter er lavere end de bogførte. Årsagen til at udløse fiktiv beskatning kan være et ønske om at få indtægtsført midler, der stammer fra kriminel aktivitet, og derved vasket dem hvide. Ved en skattesats på 22 bliver hvidvaskprovenuet således alt andet lige på 78 %.

Det er svært at identificere fiktive salg, hvis svindelen er systematisk gennemført. Revisor kan dog blive mistænksom, hvis der foreligger usædvanlige detaljer ved fakturaerne og/eller indbetalingerne, herunder i form af manglende sammenhæng herimellem.

FSR – danske revisorer har netop offentliggjort en pjece om den opdaterede hvidvasklovgivnings relevans særligt for revisorer. I modsætning til tidligere versioner er der kommet større fokus på kravet om opmærksomhed på mistænkelige transaktioner. Selvfølgelig skal der foretages identitetstjek, der underbygges med legitimation; men der, hvor revisors kvalifikationer udfordres konkret, er ved identifikation af transaktioner, der ser mistænkelige ud, hvor der naturligvis er behov for en individuel tilgang. Som eksempelvis ved usædvanlige salgstransaktioner som i denne nyhed.

Se FSR – danske revisorers opdaterede pjece om ”Hvidvaskreglerne – for revisorer (senest opdateret 27. juni 2017).

Husk at melde dig til webinaret den 7. september 2017, kl. 10-11.30.

Hør Erhvervsstyrelsens oplæg og stil spørgsmål.