OBS! Hvidvask og mistænkelige transaktioner – stiftelse med aktiver, der er betalt kontant

Faglig nyhedStiftelse med usædvanlige aktiver kan udløse en mistanke om hvidvask. I forbindelse med vurderingsberetninger skal revisor vurdere værdien, og den indhentede dokumentation herfor kan underbygge mistanke, hvis aktiverne er anskaffet mod kontant betaling. Hvor der er en ikke afkræftet mistanke, skal revisor foretage anmeldelse herom til SØIK.

RevisionOm revisor

Efter oplysning fra Erhvervsstyrelsen havde Revisortilsynet konstateret, at en revisor ikke foretog en indberetning af overtrædelse af hvidvaskreglerne i en sag, hvor revisor havde afgivet erklæringer ved stiftelse af selskaber ved indskud af aktiver i form af guldbarrer og guldmønter.

Stifter havde i et par tilfælde købt de pågældende guldbarrer og guldmønter kontant til et beløb på over 50.000 kr. hos et vekselbureau. Stifter indskød disse guldbarrer og guldmønter ved stiftelsen af selskaberne.

Revisor havde fået forelagt dokumentation, der indikerede, at købet af de indskudte aktiver var sket kontant, uden at indberette disse transaktioner til SØIK. Erhvervsstyrelsen opdagede forseelsen i forbindelse med en undersøgelse af revisors rolle ved stiftelsen af de pågældende selskaber.

Vekselbureauet blev politianmeldt, da det blev vurderet, at der forelå en overtrædelse af hvidvaskningslovens § 2 (kontantforbuddet), idet der var sket veksling af kontante beløb til guldbarrer og guldmønter.

Apportindskud af aktiver skal altid vurderes konkret efter deres relevans for virksomhedens formål. Revisornævnet behandlede sag nr. 103/2016, der blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 23. maj 2016 i forlængelse af en undersøgelse med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1. Sagen omfattede bl.a. syv vurderingsberetninger ved stiftelse af syv anpartsselskaber.

I de syv vurderingsberetninger havde revisor ikke opnået tilstrækkeligt og egnet bevis om tilstedeværelsen, værdiansættelsen og ejendomsretten. I de fem af disse stiftelser, hvor et selskabs formål var ydelse af rådgivning og de fire øvrige selskabers at drive pressebureau, stiftedes der med apportindskud af guldmønter, sølvmønter og guldbarrer.

I kendelsen af 15. maj 2017 fik revisor på grundlag af samtlige forhold, der også omfattede en gentagelse af manglende overholdelse af uafhængighedsreglerne, frakendt godkendelsen i et år og blev hertil pålagt en bøde på 125.000 kr. Sagen er efterfølgende indbragt for domstolene.

FSR – danske revisorer har netop offentliggjort en pjece om den opdaterede hvidvasklovgivnings relevans særligt for revisorer. I modsætning til tidligere versioner er der kommet større fokus på kravet om opmærksomhed på mistænkelige transaktioner. Selvfølgelig skal der foretages identitetstjek, der underbygges med legitimation; men der, hvor revisors kvalifikationer udfordres konkret, er ved identifikation af transaktioner, der ser mistænkelige ud, hvor der naturligvis er behov for en individuel tilgang. Som eksempelvis ved usædvanlige apportindskud som i denne nyhed.

Se FSR – danske revisorers opdaterede pjece om ”Hvidvaskreglerne – for revisorer (senest opdateret 27. juni 2017, version 2.0)

Husk at melde dig til webinaret den 7. september 2017, kl. 10-11.30.

Hør Erhvervsstyrelsens oplæg og stil spørgsmål.