OBS! Hvidvask og mistænkelige transaktioner – store gevinster på ejendomme

Faglig nyhedHvis en ejendom anskaffes som en sminket lig og sælges i velholdt stand, er der grund til at være ekstra opmærksom på dokumentationen af omkostningerne ved istandsættelsen. Mistanken om, at midler fra kriminel aktivitet er benyttet til at betale for byggematerialer og sort arbejdskraft, er nærliggende, hvis dokumentationen er mangelfuld. Det kan føre til krav om anmeldelse til SØIK.

Om revisor

Efter oplysning fra Erhvervsstyrelsen om en regnskabskontrol havde en virksomhed købt nogle ejendomme på tvangsauktion. Som det er tilfældet med mange ejendomme på tvangsauktion, var ejendommene nedslidte.

Efter et eller to år konstateredes der en stor værdistigning på ejendommene, der langt oversteg markedsudviklingen i samme periode. Regnskaberne indeholdt ikke oplysninger om forbedringer på ejendommene. Det blev ved besigtigelse af ejendommene konstateret, at ejendommene var istandsat af den nye ejer.

Dette gav en mistanke om hvidvask: Håndværkerne og leverandørerne af byggematerialer kunne være blevet betalt med penge, der stammede fra kriminel aktivitet. 

Værdistigningen på ejendommen ville i så fald hidrøre fra midler, som var blevet vasket hvide.

FSR – danske revisorer har netop offentliggjort en pjece om den opdaterede hvidvasklovgivnings relevans særligt for revisorer. I modsætning til tidligere versioner er der kommet større fokus på kravet om opmærksomhed på mistænkelige transaktioner. Selvfølgelig skal der foretages identitetstjek, der underbygges med legitimation; men der, hvor revisors kvalifikationer udfordres konkret, er ved identifikation af transaktioner, der ser mistænkelige ud, hvor der naturligvis er behov for en individuel tilgang. Som eksempelvis ved usædvanlig og uventet istandsættelse af fast ejendom som i denne nyhed.

Se FSR – danske revisorers opdaterede pjece om ”Hvidvaskreglerne – for revisorer (senest opdateret 27. juni 2017).

 

Husk at melde dig til webinaret den 7. september 2017, kl. 10-11.30.

Hør Erhvervsstyrelsens oplæg og stil spørgsmål.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.