Præcisering af pålidelige og uafhængige kilder, herunder elektroniske kilder

Faglig nyhedPræciseringen består grundlæggende i, at de kompetente nationale myndigheder skal have ”reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret” kilderne, herunder elektroniske identifikationsmidler. Der må således forventes yderligere vejledning om kilder til kontrol af identitetsoplysninger.

Virksomhedsret

Ved lov nr. 553 af 7. maj 2019 blev der vedtaget en række ændringer og skærpelser af hvidvasklovgivningen, der som hovedregel får virkning den 10. januar 2020.

§ 11, stk. 1, nr. 2, i den nuværende hvidvasklov kræver kontrol af identitetsoplysninger til en pålidelig og uafhængig kilde:

”Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde”.

Loven præciserer nu dette krav ved følgende indsættelse af 2. pkt. i bestemmelsen:

”Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder.”

I fremsættelsesbemærkningerne fremhæves det særligt, at også elektroniske identifikationsmidler kan benyttes i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne, når de kompetente nationale myndigheder har reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret dem. Der må således ligge en yderligere vejledningsopgave her for Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og Advokatsamfundet.