Terrorfinansiering og hvidvask - foreslåede skærpelser om indsamlinger

Faglig nyhedJustitsministeriet har netop udsendt en række ændringsforslag til indsamlingsloven med det formål at styrke indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask. FSR - danske revisorer vil afgive høringssvar, hvor fristen er 1. oktober 2019.

Om revisor

De foreslåede ændringer vedrører i hovedsagen: 

  1. Krav om, at Indsamlingsnævnet skal foretage en kontrol af indsamlingens formål.

  2. At indehavere af indsamlingsplatforme skal foretage kontrol af, at indsamlinger har opnået tilladelse.

  3. En skærpelse af reglerne for opnåelse af tilladelse til iværksættelse af indsamlinger uden konkret tilladelse for organisationer, der er godkendte § 8a-organisationer af skatteministeren. Tidligere var tilladelsen nærmest automatisk og tidsubegrænset for eksempelvis Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Læger uden Grænser og alle de andre kendte organisationer – men også for de mange mindre kendte angiveligt almennyttige § 8a-foreninger mv. En skattemæssig godkendelse er ikke ensbetydende med, at der ikke kan være ugler i mosen.

  4. Rigspolitiet bliver repræsenteret i nævnet ved et femte medlem med indsigt i hvidvask og terrorfinansiering. Og alle nævnets medlemmer skal sikkerhedsgodkendes

  5. Indsamlingsnævnet pålægges pligt til at foretage politianmeldelse ved ”mistanke om strafbart forhold” eller hvidvaskunderretning ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering (nb – intet om ”som ikke kan afkræftes”).

  6. Muligheden for, at Indsamlingsnævnet kan udtale kritik, skærpes til et krav herom. Kritikken offentliggøres på nævnets hjemmeside, og indsamleren pålægges offentliggørelse. Undladelse af offentliggørelse kan straffes med bøde.

  7. Ved gentagelse af kritik kan nævnet fratage indsamleren tilladelsen.

  8. Gebyrreglerne om tilladelse ændres.

Lovforslaget er umiddelbart vurderet godt; men ikke nogen mirakelkur. For et par år siden skønnede Indsamlingsnævnets formand, at helt op imod 75% af indsamlingerne i samfundet slet ikke blev anmeldt. Dette anskueliggør, at der stadig er brug for andre kanaler end skærpet lovgivning, såsom informanter i marken samt analyse af trafikken på crowdfunding sites.

Det er måske ikke nogen tilfældighed, at terrorfinansiering nævnes før hvidvask i lovens titel. PET har indsamlinger højt på listen over terrorfinansieringskilder.

Ud over ændringsforslaget er den gældende lovgivning vedhæftet.

 

Lovforslag

 

Gældende lovgivning: