Vejledning om den risikobaserede tilgang efter hvidvaskloven

Faglig nyhedRevisorer kan med udbytte læse den opdaterede vejledning fra FATF om den risikobaserede tilgang, som hvidvasklovgivningen kræver både i relation til egen forretning/ydelser og kunder.

Om revisor

Financial Action Task Force offentliggjorde tre opdaterede vejledninger den 26. juni 2019:

 

Guidance for a Risk-Based Approach for the Accounting Profession 

 

FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers

 

Guidance for a Risk-Based Approach for the Legal Profession  

 

Særligt den første er relevant for revisorer som input til operationalisering af den risikobaserede tilgang, der kræves ved vurdering af forretningsmodel såvel som kunder og ydelser efter hvidvaskloven.

FATF er en mellemstatslig organisation med formålet om “to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-making body” which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas”.

Danmark er sammen med en række øvrige EU-lande og EU-Kommissionen blandt FATF’s 39 medlemmer. EU’s hvidvaskdirektiver bygger på FATF’s anbefalinger, og derfor er FATF’s vejledninger relevante at anvende i revisors arbejde med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 

Du kan finde vejledningerne omtalt kort her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside